Tweet

Aantal caps Wit-Rusland
tegen het Nederlands elftal
>> Interlands tegen Wit-Rusland
Totaal Interlandscapsmin
1.   Alexander Hleb 5 310

2.   Sergei Gurenko 4 360

3.   Maksim Romaschenko 4 291

4.   Sergei Omelyanchuk 4 255

5.   Alexandr Kulchy 3 270

6.   Vitali Kutuzov 3 270

7.   Sergei Shtanyuk 3 269

8.   Sergei Kornilenko 3 185

9.   Dzyanis Kowba 3 115

10.   Andrei Astrowski 2 180

11.   Sergei Gerasimets 2 180

12.   Pyotr Kachura 2 180

13.   Alyaksandar Lukhvich 2 180

14.   Sergei Politevich 2 180

15.   Pavel Radnyonak 2 180

16.   Alexei Rios 2 180

17.   Alyaksandr Taykow 2 180

18.   Andrej Zygmantovitsj 2 180

19.   Valeri Shantalosau 2 178

20.   Uladzimir Zhuravel 2 178

21.   Andrey Downar 2 176

22.   Andrey Yusipets 2 158

23.   Miraslaw Ramashchanka 2 139

24.   Vladimir Korytko 2 135

25.   Ivan Mayewski 2 135

26.   Vasil Khamutowski 2 92

27.   Ihar Stasevich 2 91

28.   Uladzimir Shuneyka 2 89

29.   Yawhen Kashentsew 2 26

30.   Maksim Bardachow 1 90

31.   Valyantsin Byalkevich 1 90

32.   Syarhey Chernik 1 90

33.   Stanislaw Drahun 1 90

34.   Yegor Filipenka 1 90

35.   Andrey Harbunow 1 90

36.   Alyaksandr Karnitsky 1 90

37.   Raman Kirenkin 1 90

38.   Nikita Korzun 1 90

39.   Andrei Lavrik 1 90

40.   Dmitri Lentsevich 1 90

41.   Denis Polyakov 1 90

42.   Andrei Satsunkevich 1 90

43.   Mikhail Sivakow 1 90

44.   Aleksey Skvernyuk 1 90

45.   Gennady Tumilovich 1 90

46.   Maksim Valadzko 1 90

47.   Aleksei Yanushkevich 1 90

48.   Aleksandr Yurevich 1 90

49.   Yuri Zhevnov 1 90

50.   Mikalay Signevich 1 86

51.   Vital Bulyga 1 85

52.   Alyaksandr Khatskevich 1 81

53.   Syarhey Balanovich 1 75

54.   Mikhail Gordeichuk 1 73

55.   Timofei Kalachev 1 72

56.   Sergey Krivets 1 67

57.   Nikolai Kashevski 1 45

58.   Oleg Strakhanovich 1 45

59.   Yuri Antonovich 1 36

60.   Syarhey Kislyak 1 23

61.   Artem Kontsevoy 1 22

62.   Vital Lanko 1 18

63.   Aleksandr Volodko 1 17

64.   Ihar Burko 1 15

65.   Yury Vyarheychyk 1 5

66.   Anton Saroka 1 4

67.   Syarhey Vehtsew 1 2

Totaal Interlands (minimaal 2)capsmin
1.   Alexander Hleb 5 310

2.   Sergei Gurenko 4 360

3.   Maksim Romaschenko 4 291

4.   Sergei Omelyanchuk 4 255

5.   Alexandr Kulchy 3 270

6.   Vitali Kutuzov 3 270

7.   Sergei Shtanyuk 3 269

8.   Sergei Kornilenko 3 185

9.   Dzyanis Kowba 3 115

10.   Andrei Astrowski 2 180

11.   Sergei Gerasimets 2 180

12.   Pyotr Kachura 2 180

13.   Alyaksandar Lukhvich 2 180

14.   Sergei Politevich 2 180

15.   Pavel Radnyonak 2 180

16.   Alexei Rios 2 180

17.   Alyaksandr Taykow 2 180

18.   Andrej Zygmantovitsj 2 180

19.   Valeri Shantalosau 2 178

20.   Uladzimir Zhuravel 2 178

21.   Andrey Downar 2 176

22.   Andrey Yusipets 2 158

23.   Miraslaw Ramashchanka 2 139

24.   Vladimir Korytko 2 135

25.   Ivan Mayewski 2 135

26.   Vasil Khamutowski 2 92

27.   Ihar Stasevich 2 91

28.   Uladzimir Shuneyka 2 89

29.   Yawhen Kashentsew 2 26

WK eindronde capsmin
-
EK eindrondecapsmin
-
EK en WK eindrondecapsmin
-
Vriendschappelijkcapsmin
-
WK kwalificatiecapsmin
1.   Sergei Politevich 2 180

2.   Alexei Rios 2 180

3.   Ivan Mayewski 2 135

4.   Maksim Bardachow 1 90

5.   Syarhey Chernik 1 90

6.   Stanislaw Drahun 1 90

7.   Andrey Harbunow 1 90

8.   Alyaksandr Karnitsky 1 90

9.   Sergei Kornilenko 1 90

10.   Nikita Korzun 1 90

11.   Denis Polyakov 1 90

12.   Mikhail Sivakow 1 90

13.   Ihar Stasevich 1 90

14.   Maksim Valadzko 1 90

15.   Aleksei Yanushkevich 1 90

16.   Mikalay Signevich 1 86

17.   Syarhey Balanovich 1 75

18.   Mikhail Gordeichuk 1 73

19.   Sergey Krivets 1 67

20.   Alexander Hleb 1 45

21.   Syarhey Kislyak 1 23

22.   Aleksandr Volodko 1 17

23.   Ihar Burko 1 15

24.   Anton Saroka 1 4

EK kwalificatiecapsmin
1.   Sergei Gurenko 4 360

2.   Maksim Romaschenko 4 291

3.   Alexander Hleb 4 265

4.   Sergei Omelyanchuk 4 255

5.   Alexandr Kulchy 3 270

6.   Vitali Kutuzov 3 270

7.   Sergei Shtanyuk 3 269

8.   Dzyanis Kowba 3 115

9.   Andrei Astrowski 2 180

10.   Sergei Gerasimets 2 180

11.   Pyotr Kachura 2 180

12.   Alyaksandar Lukhvich 2 180

13.   Pavel Radnyonak 2 180

14.   Alyaksandr Taykow 2 180

15.   Andrej Zygmantovitsj 2 180

16.   Valeri Shantalosau 2 178

17.   Uladzimir Zhuravel 2 178

18.   Andrey Downar 2 176

19.   Andrey Yusipets 2 158

20.   Miraslaw Ramashchanka 2 139

21.   Vladimir Korytko 2 135

22.   Sergei Kornilenko 2 95

23.   Vasil Khamutowski 2 92

24.   Uladzimir Shuneyka 2 89

25.   Yawhen Kashentsew 2 26

26.   Valyantsin Byalkevich 1 90

27.   Yegor Filipenka 1 90

28.   Raman Kirenkin 1 90

29.   Andrei Lavrik 1 90

30.   Dmitri Lentsevich 1 90

31.   Andrei Satsunkevich 1 90

32.   Aleksey Skvernyuk 1 90

33.   Gennady Tumilovich 1 90

34.   Aleksandr Yurevich 1 90

35.   Yuri Zhevnov 1 90

36.   Vital Bulyga 1 85

37.   Alyaksandr Khatskevich 1 81

38.   Timofei Kalachev 1 72

39.   Nikolai Kashevski 1 45

40.   Oleg Strakhanovich 1 45

41.   Yuri Antonovich 1 36

42.   Artem Kontsevoy 1 22

43.   Vital Lanko 1 18

44.   Yury Vyarheychyk 1 5

45.   Syarhey Vehtsew 1 2

46.   Ihar Stasevich 1 1

EK en WK kwalificatiecapsmin
1.   Alexander Hleb 5 310

2.   Sergei Gurenko 4 360

3.   Maksim Romaschenko 4 291

4.   Sergei Omelyanchuk 4 255

5.   Alexandr Kulchy 3 270

6.   Vitali Kutuzov 3 270

7.   Sergei Shtanyuk 3 269

8.   Sergei Kornilenko 3 185

9.   Dzyanis Kowba 3 115

10.   Andrei Astrowski 2 180

11.   Sergei Gerasimets 2 180

12.   Pyotr Kachura 2 180

13.   Alyaksandar Lukhvich 2 180

14.   Sergei Politevich 2 180

15.   Pavel Radnyonak 2 180

16.   Alexei Rios 2 180

17.   Alyaksandr Taykow 2 180

18.   Andrej Zygmantovitsj 2 180

19.   Valeri Shantalosau 2 178

20.   Uladzimir Zhuravel 2 178

21.   Andrey Downar 2 176

22.   Andrey Yusipets 2 158

23.   Miraslaw Ramashchanka 2 139

24.   Vladimir Korytko 2 135

25.   Ivan Mayewski 2 135

26.   Vasil Khamutowski 2 92

27.   Ihar Stasevich 2 91

28.   Uladzimir Shuneyka 2 89

29.   Yawhen Kashentsew 2 26

30.   Maksim Bardachow 1 90

31.   Valyantsin Byalkevich 1 90

32.   Syarhey Chernik 1 90

33.   Stanislaw Drahun 1 90

34.   Yegor Filipenka 1 90

35.   Andrey Harbunow 1 90

36.   Alyaksandr Karnitsky 1 90

37.   Raman Kirenkin 1 90

38.   Nikita Korzun 1 90

39.   Andrei Lavrik 1 90

40.   Dmitri Lentsevich 1 90

41.   Denis Polyakov 1 90

42.   Andrei Satsunkevich 1 90

43.   Mikhail Sivakow 1 90

44.   Aleksey Skvernyuk 1 90

45.   Gennady Tumilovich 1 90

46.   Maksim Valadzko 1 90

47.   Aleksei Yanushkevich 1 90

48.   Aleksandr Yurevich 1 90

49.   Yuri Zhevnov 1 90

50.   Mikalay Signevich 1 86

51.   Vital Bulyga 1 85

52.   Alyaksandr Khatskevich 1 81

53.   Syarhey Balanovich 1 75

54.   Mikhail Gordeichuk 1 73

55.   Timofei Kalachev 1 72

56.   Sergey Krivets 1 67

57.   Nikolai Kashevski 1 45

58.   Oleg Strakhanovich 1 45

59.   Yuri Antonovich 1 36

60.   Syarhey Kislyak 1 23

61.   Artem Kontsevoy 1 22

62.   Vital Lanko 1 18

63.   Aleksandr Volodko 1 17

64.   Ihar Burko 1 15

65.   Yury Vyarheychyk 1 5

66.   Anton Saroka 1 4

67.   Syarhey Vehtsew 1 2

UEFA Nations Leaguecapsmin
-
Olympische Spelencapsmin
-
Mini-WK toernooicapsmin
-