Aantal duels namens Cyprus tegen het Nederlands elftal 

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
Spelers
Cyprus
tegen het
Nederlands elftal
Gs Gw Ge Ve Dl Ke Ed Gl Ro
1. Yiannakis Yiangoudakis 6 0 0 6 1

2. Nikos Pantziaras 5 0 0 5 1 1

3. Kleitos Erotokritou 4 0 0 4

4. Costas Miamiliotis 4 0 0 4

5. Giorgos Savvidis 4 0 0 4

6. Panayiotis Marangos 3 0 0 3 1

7. Loizos Mavroudes 3 0 0 3

8. Demetris Misos 3 0 0 3

9. Floros Nicolaou 3 0 0 3

10. Pavlos Savva 3 0 0 3

11. Makis Socratous 3 0 0 3

12. Sotiris Tsikkos 3 0 0 3 1

13. Marios Agathokleous 2 0 0 2 1

14. Marios Charalambous 2 0 0 2

15. Andros Charitou 2 0 0 2 3

16. Evagoras Christofi 2 0 0 2

17. Charis Constantinou 2 0 0 2 8

18. Filippos Dimitriou 2 0 0 2 1

19. Costas Foti 2 0 0 2

20. Chrysanthos Lagos 2 0 0 2

21. Loukis Louka 2 0 0 2

22. Vassos Melanaragitis 2 0 0 2

23. Ioannis Okkas 2 0 0 2

24. Koulis Pantziaras 2 0 0 2

25. Pambos Pittas 2 0 0 2

26. Fanis Theofanous 2 0 0 2

27. Marios Tsingis 2 0 0 2

28. Fivos Vrachimis 2 0 0 2

29. Antonis Andrellis 1 0 0 1

30. Zacharias Charalambous 1 0 0 1

31. Georghios Christodoulou 1 0 0 1

32. Marios Christodoulou 1 0 0 1

33. Christakis Christoforou 1 0 0 1

34. Michalis Constantinou 1 0 0 1

35. Costas Constantinou 1 0 0 1

36. Kypros Damianou 1 0 0 1

37. Borce Dziouref 1 0 0 1

38. Panayiotis Engomitis 1 0 0 1 1

39. Filippos Filippou 1 0 0 1

40. Christos Germanos 1 0 0 1

41. Ioakim Ioakim 1 0 0 1

42. Yiannos Ioannou 1 0 0 1

43. Demetris Ioannou 1 0 0 1

44. Costas Kaiafas 1 0 0 1

45. Philippos Kalotheou 1 0 0 1

46. Antonis Kleftis 1 0 0 1 7

47. Petros Konnafis 1 0 0 1 1

48. Andreas Konstantinou 1 0 0 1 3

49. Lefteris Kouis 1 0 0 1 1

50. Pavlos Kounnas 1 0 0 1

51. Stefanos Lysandrou 1 0 0 1

52. Costas Malekkos 1 0 0 1

53. Takis Mavris 1 0 0 1

54. Loizos Mavroudis 1 0 0 1 1

55. Andros Miamiliotis 1 0 0 1

56. Michael Morphis 1 0 0 1 4

57. Nicos Panayiotou 1 0 0 1 4

58. George Pantziaras 1 0 0 1 4 1

59. Georghios Pantziaras 1 0 0 1 1

60. Stavros Papadopoulos 1 0 0 1

61. Ara Petrosian 1 0 0 1

62. Panicos Pounnas 1 0 0 1 1

63. Christos Poyiatzis 1 0 0 1

64. Marinos Satsias 1 0 0 1

65. Giorgos Savva 1 0 0 1

66. Milenko Spoljaric 1 0 0 1

67. Georgos Theodotou 1 0 0 1

68. Toumazos Toumazou 1 0 0 1

69. Yiosoumi Yiossoumis 1 0 0 1

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
Spelers
Cyprus
tegen het
Nederlands elftal
EK kwalificatie
Gs Gw Ge Ve Dl Ke Ed Gl Ro
1. Demetris Misos 3 0 0 3

2. Pavlos Savva 3 0 0 3

3. Makis Socratous 3 0 0 3

4. Yiannakis Yiangoudakis 3 0 0 3

5. Andros Charitou 2 0 0 2 3

6. Evagoras Christofi 2 0 0 2

7. Loizos Mavroudes 2 0 0 2

8. Costas Miamiliotis 2 0 0 2

9. Floros Nicolaou 2 0 0 2

10. Pambos Pittas 2 0 0 2

11. Giorgos Savvidis 2 0 0 2

12. Antonis Andrellis 1 0 0 1

13. Georghios Christodoulou 1 0 0 1

14. Christakis Christoforou 1 0 0 1

15. Yiannos Ioannou 1 0 0 1

16. Antonis Kleftis 1 0 0 1 7

17. Panayiotis Marangos 1 0 0 1

18. Loizos Mavroudis 1 0 0 1 1

19. Nikos Pantziaras 1 0 0 1

20. George Pantziaras 1 0 0 1 4 1

21. Ara Petrosian 1 0 0 1

22. Giorgos Savva 1 0 0 1

23. Sotiris Tsikkos 1 0 0 1

24. Marios Tsingis 1 0 0 1


Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
Spelers
Cyprus
tegen het
Nederlands elftal
WK kwalificatie
Gs Gw Ge Ve Dl Ke Ed Gl Ro
1. Kleitos Erotokritou 4 0 0 4

2. Nikos Pantziaras 4 0 0 4 1 1

3. Yiannakis Yiangoudakis 3 0 0 3 1

4. Marios Agathokleous 2 0 0 2 1

5. Marios Charalambous 2 0 0 2

6. Charis Constantinou 2 0 0 2 8

7. Filippos Dimitriou 2 0 0 2 1

8. Costas Foti 2 0 0 2

9. Chrysanthos Lagos 2 0 0 2

10. Loukis Louka 2 0 0 2

11. Panayiotis Marangos 2 0 0 2 1

12. Vassos Melanaragitis 2 0 0 2

13. Costas Miamiliotis 2 0 0 2

14. Ioannis Okkas 2 0 0 2

15. Koulis Pantziaras 2 0 0 2

16. Giorgos Savvidis 2 0 0 2

17. Fanis Theofanous 2 0 0 2

18. Sotiris Tsikkos 2 0 0 2 1

19. Fivos Vrachimis 2 0 0 2

20. Zacharias Charalambous 1 0 0 1

21. Marios Christodoulou 1 0 0 1

22. Michalis Constantinou 1 0 0 1

23. Costas Constantinou 1 0 0 1

24. Kypros Damianou 1 0 0 1

25. Borce Dziouref 1 0 0 1

26. Panayiotis Engomitis 1 0 0 1 1

27. Filippos Filippou 1 0 0 1

28. Christos Germanos 1 0 0 1

29. Ioakim Ioakim 1 0 0 1

30. Demetris Ioannou 1 0 0 1

31. Costas Kaiafas 1 0 0 1

32. Philippos Kalotheou 1 0 0 1

33. Petros Konnafis 1 0 0 1 1

34. Andreas Konstantinou 1 0 0 1 3

35. Lefteris Kouis 1 0 0 1 1

36. Pavlos Kounnas 1 0 0 1

37. Stefanos Lysandrou 1 0 0 1

38. Costas Malekkos 1 0 0 1

39. Takis Mavris 1 0 0 1

40. Loizos Mavroudes 1 0 0 1

41. Andros Miamiliotis 1 0 0 1

42. Michael Morphis 1 0 0 1 4

43. Floros Nicolaou 1 0 0 1

44. Nicos Panayiotou 1 0 0 1 4

45. Georghios Pantziaras 1 0 0 1 1

46. Stavros Papadopoulos 1 0 0 1

47. Panicos Pounnas 1 0 0 1 1

48. Christos Poyiatzis 1 0 0 1

49. Marinos Satsias 1 0 0 1

50. Milenko Spoljaric 1 0 0 1

51. Georgos Theodotou 1 0 0 1

52. Toumazos Toumazou 1 0 0 1

53. Marios Tsingis 1 0 0 1

54. Yiosoumi Yiossoumis 1 0 0 1


Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
Spelers
Cyprus
tegen het
Nederlands elftal
EK en WK kwalificatie
Gs Gw Ge Ve Dl Ke Ed Gl Ro
1. Yiannakis Yiangoudakis 6 0 0 6 1

2. Nikos Pantziaras 5 0 0 5 1 1

3. Kleitos Erotokritou 4 0 0 4

4. Costas Miamiliotis 4 0 0 4

5. Giorgos Savvidis 4 0 0 4

6. Panayiotis Marangos 3 0 0 3 1

7. Loizos Mavroudes 3 0 0 3

8. Demetris Misos 3 0 0 3

9. Floros Nicolaou 3 0 0 3

10. Pavlos Savva 3 0 0 3

11. Makis Socratous 3 0 0 3

12. Sotiris Tsikkos 3 0 0 3 1

13. Marios Agathokleous 2 0 0 2 1

14. Marios Charalambous 2 0 0 2

15. Andros Charitou 2 0 0 2 3

16. Evagoras Christofi 2 0 0 2

17. Charis Constantinou 2 0 0 2 8

18. Filippos Dimitriou 2 0 0 2 1

19. Costas Foti 2 0 0 2

20. Chrysanthos Lagos 2 0 0 2

21. Loukis Louka 2 0 0 2

22. Vassos Melanaragitis 2 0 0 2

23. Ioannis Okkas 2 0 0 2

24. Koulis Pantziaras 2 0 0 2

25. Pambos Pittas 2 0 0 2

26. Fanis Theofanous 2 0 0 2

27. Marios Tsingis 2 0 0 2

28. Fivos Vrachimis 2 0 0 2

29. Antonis Andrellis 1 0 0 1

30. Zacharias Charalambous 1 0 0 1

31. Georghios Christodoulou 1 0 0 1

32. Marios Christodoulou 1 0 0 1

33. Christakis Christoforou 1 0 0 1

34. Michalis Constantinou 1 0 0 1

35. Costas Constantinou 1 0 0 1

36. Kypros Damianou 1 0 0 1

37. Borce Dziouref 1 0 0 1

38. Panayiotis Engomitis 1 0 0 1 1

39. Filippos Filippou 1 0 0 1

40. Christos Germanos 1 0 0 1

41. Ioakim Ioakim 1 0 0 1

42. Yiannos Ioannou 1 0 0 1

43. Demetris Ioannou 1 0 0 1

44. Costas Kaiafas 1 0 0 1

45. Philippos Kalotheou 1 0 0 1

46. Antonis Kleftis 1 0 0 1 7

47. Petros Konnafis 1 0 0 1 1

48. Andreas Konstantinou 1 0 0 1 3

49. Lefteris Kouis 1 0 0 1 1

50. Pavlos Kounnas 1 0 0 1

51. Stefanos Lysandrou 1 0 0 1

52. Costas Malekkos 1 0 0 1

53. Takis Mavris 1 0 0 1

54. Loizos Mavroudis 1 0 0 1 1

55. Andros Miamiliotis 1 0 0 1

56. Michael Morphis 1 0 0 1 4

57. Nicos Panayiotou 1 0 0 1 4

58. George Pantziaras 1 0 0 1 4 1

59. Georghios Pantziaras 1 0 0 1 1

60. Stavros Papadopoulos 1 0 0 1

61. Ara Petrosian 1 0 0 1

62. Panicos Pounnas 1 0 0 1 1

63. Christos Poyiatzis 1 0 0 1

64. Marinos Satsias 1 0 0 1

65. Giorgos Savva 1 0 0 1

66. Milenko Spoljaric 1 0 0 1

67. Georgos Theodotou 1 0 0 1

68. Toumazos Toumazou 1 0 0 1

69. Yiosoumi Yiossoumis 1 0 0 1